Prosess

Sammen med våre oppdragsgivere planlegger vi og bygger rom — alt fra store, åpne by- og landskapsrom til små, private rom. Prosessene med prosjektutvikling, prosjektering og bygging gjennomfører vi i tett dialog og samarbeid med våre oppdragsgivere.

Prosessene er basert på:
  • personlig oppfølging av våre oppdragsgivere
  • kontinuitet fra idé til ferdig bygg
  • et personlig engasjement for arkitektfaget
  • samkjørte og rutinerte arkitektteam
  • solid erfaring og kunnskap
  • referanser og sammenlikningsgrunnlag fra andre prosjekter

Sammen med våre oppdragsgivere søker vi å:
  • klargjøre og forenkle prosjektets program og rammebetingelser
  • se bakenfor det umiddelbare
  • snu opp ned på problemstillinger for å finne de beste løsningene
  • bruke utfordringer og friksjon i prosjektene til å gjøre prosessene og resultatene bedre