Category: Næring

Kontorbygg på Thune

Sted: Drammensveien 134, hus 5, Oslo
Bygningstype: Kontorbygg
Oppdragsgiver: Höegh Eiendom AS
Areal: 1400 m2
Ferdigstilt 2005

Bygget ligger inn mot jernbanen, inntrukket fra Drammensveien. Fasadene er i lys tegl med utlektede metallbokser og store vinduer som gir bygningen et lettere preg.

Bygget er konstruert for å kunne endre innvendige planløsninger for nye leietagere. Hovedbæringene og føringer ligger derfor i kjernen og ytterveggene, slik at indre vegger lett kan ombygges.