Category: Bolig

Regulering Eidsvoll

Sted: Sundet, Eidsvoll
Bygningstype: Bolig, næring, offentlig badeplass, strandpromenade
Byggherre: Sollietoppen AS
Areal: ca 32 900 m2 BTA
Pågår

Prosjektet er en bymessig utvidelse av sentrum- Sundet, med hovedvekt på bolig og rekreasjon. Prosjektet vil bestå av ca 300 leiligheter, café, utstillingslokale, og nærbutikk. Strandpromenaden utvikles videre fra sentrum med lekeplasser og aktivitetssoner, badeplass og brygge for robåtutleie.