Category: Interiør, Kultur, Næring, Rehabilitering

Abildsø gård

Sted: Bydel Østensjø, Oslo
Bygningstype: Restaurering og utbygging av fredet gårdsanlegg
Byggherre: Abildsø gård as
Gjennomført 1997-2015

Abildsø gård er et fredet gårdsanlegg ved Østensjøvannet i Oslo. Gårdens hovedbygning er oppført i 1797 i tømmer. Bygningen har en sidebygning oppført ca. 1900 i bindingsverk. En frittliggende drengestue ligger på sydvestsiden av tunet. Opprinnelig har gården hatt et lukket firkanttun som oldtidsveien fra Oslo over Ryen/Manglerud og videre sydover har gått gjennom. De opprinnelige uthusbygningene finnes ikke lenger. På et senere tidspunkt er låve, stall og andre driftsbygninger lagt på østsiden av tunet mot Østensjøvannet. Disse er delvis bevart.

Arkitekt har deltatt i restaurering av gårdsanlegget i flere byggetrinn. Arbeidene i det fredede bygningsanlegget er gjennomført i nært samarbeid med Byantikvaren og NIKU.

Abildsø gård rommer i dag en rekke aktiviteter, og gårdsdriften krever større arealer enn det som er tilgjengelig i eksisterende bygninger. Byantikvaren har gitt tillatelse til oppføring av ny driftsbygning i den ytre sonen av fredningsområdet. Eksisterende bygninger rommer i dag konferanse/undervisnings- og selskapslokaler med kjøkken og kontorer. det er boligarealer i sidebygning og drengestue. Ny driftsbygning vil gi plass til en rekke funksjoner som stall og hønsehus, saft- og honningsproduksjon og foredling av andre landbruksprodukter, verksted og rom for jordbruksmaskiner, gjesterom, lydstudio og kafé.