Category: Offentlig, Rehabilitering

Akershus festning 64/66

Sted: Akershus festning, Bygg 66
Bygningstype: Kontor, rehabilitering og ombygging av kontorbygg
Byggherre: Forsvarsbygg
Areal: 3000 m2 BTA
Ferdigstilt 2004

Bygningen er opprinnelig oppført i 1861 som forsamlings-/festlokale og gymsal for Akershus festning. Rehabilitering og ombygging til kontorer i samarbeid med riksantikvariske myndigheter. Nytt dekke i bygget ble satt inn for å få en ekstra etasje. Dekket er trukket inn fra fasade for å bevare vinduene som bygger i hele rommets høyde. Nytt inngangsparti med sikkerhetstiltak og kommunikasjon vertikalt mellom etasjene ble etablert. Ombygging av kjellerlokaler til møterom. Fasaderehabilitering, innvendige rehabiliteringer og fast inventar planlagt og utformet.

Lydproblematikk i åpent kontorlandskap ble løst i samarbeid med tekstilkunstner Eline Medbøe Thoresen.

Sted: Akershus festning, Bygg 64 Bygningstype: Kontor, rehabilitering og ombygging av kontorbygg Byggherre: Forsvarsbygg Areal: 3400 m2 BTA Ferdigstilt 2003

Akershus festnings artillerikaserne fra 1908. I 1945/1946 ble det ominnredet til kontorbygg. Prosjektet innebar rehabilitering og ombygging i samarbeid med riksantikvariske myndigheter for Forsvarsdepartementet.

Nytt inngangsparti ble etablert med nye sikkerhetssystemer. Bygningens innvendige rom ble sammenslått som større enheter og loftrom ble tatt i bruk. Underetasjen ble benyttet til ny inngangssone, vaktrom og kantine. Bygningen er lukket for allmennheten.