Category: Næring

Audi, Erik Arnesen Bryn

Sted: Nils Hansens vei 1, Oslo
Bygningstype: Bilverksted og salgshall
Byggherre: Dronningfjell AS
Areal: 1000 m2
Ferdigstilt 2004

Ombygging av plan 2 og 3 i eksisterende kontor- og verkstedsbygning til nytt bilanlegg for Audi. Utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, anbudsmateriale og rammesøknad. Oppfølging i byggefasen.

Audis designkonsept ble tilpasset eksisterende bygningsmasse ved omfattende hulltaking i yttervegg og etablering av buet skjermtak over deler av bygget. Det ble etablert en kjørebro for adkomst til verkstedsarealer på plan 3 og etablert ny vertikalforbindelse mellom plan 2, 3 og takplanet.