Category: Næring

Audi, Erik Arnesen Bryn

Sted: Nils Hansens vei 1, Oslo
Bygningstype: Bilverksted og salgshall
Byggherre: Dronningfjell AS
Areal: 1000 m2
Under arbeid

Fase en sto ferdig i 2004 og omfattet ombygging av plan 2 og 3 i eksisterende kontor- og verkstedsbygning til nytt bilanlegg for Audi, samt utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, anbudsmateriale, rammesøknad og oppfølging i byggefasen. Vi har i senere tid tegnet flere utvidelser og ombygginger av anlegget. Per i dag er nye verksteds- og kontorarealer under bygging, med forventet ferdigstillelse vår 2019.

Audis designkonsept ble tilpasset eksisterende bygningsmasse ved omfattende hulltaking i yttervegg og etablering av buet skjermtak over deler av bygget. Det ble etablert en kjørebro for adkomst til verkstedsarealer på plan 3 og etablert ny vertikalforbindelse mellom plan 2, 3 og takplanet.