Category: Næring

Bilia Lillestrøm

Sted: Lillestrøm
Bygningstype: Bilforretning og verksted
Byggherre: Bilia personbil AS
Areal: 2600m2
Ferdigstilt 2005

Bilia ligger ved Åråsen stadion mot Feltveien og Rolf Olsens vei. Salgshallen er gjort relativt smal slik at lengden blir stor og utnytter den gode eksponeringen mot gaten fullt ut. På den måten frigjøres også tomteareal på motsatt side for fremtidig utvidelse av bakenforliggende verksted og lager.

Bygningen er formmessig delt i to hovedvolumer, salgshall og verksted/lager, med et mellomledd som er et kommunikasjonsareal. Salgshallen er utført med glassfasader på hele langsiden og begge kortsidene. Øvrig materialbruk består av patinert sink og galvanisert stål.

Anlegget er organisert med ett inngangsparti med kundeekspedisjon for alle tjenester. Resten av anlegget er organisert slik at alle øvrige funksjoner får nærhet til- og møter kunden i denne ekspedisjonen.

Det er lagt inn overlys i hele salgshallen. Sammen med store glassflater i fasadene gir dette en god eksponering av bilutstillingen. Det er også anlagt et gjennomgående overlys langs salgshall som slipper lys ned i indre verksedsarealer. Garderober for ansatte og kantine er plassert på messanin over ekspedisjon/adm.kontorer i salgshallen.