Category: Bolig, Interiør

Brochmannsgate 9

Sted: Sagene, Oslo
Bygningstype: Boligblokk, 25 leiligheter
Byggherre: Moderne Byggfornyelse Holding AS
Areal: 2554 m2 BTA
Ferdigstilt: 2017
Visualisering: Ensign 3D

Tresidet hjørnetomt i krysset Brochmanns gate og Treschows gate, på høydebrekket der Akerselva renner ned mot Sagene. Tomten ligger i overgangen mellom bystruktur og parkdrag og har svært gode sikt- og solforhold. Bygningskroppen følger i hovedsak tomtegrensen og føyer seg inn bebyggelsesstrukturen den står i.

Bygget er tilpasset omgivelsene i typologi og materialbruk. Med sin plassering og rene detaljering blir den samtidig et tydelig orienteringspunkt på toppen av Treschows gate, i overgangen mellom urban bebyggelse og grøntområder langs Akerselva.

Leilighetene er av varierende i størrelse fordelt på 6 etasjer, med felles takterrasse og felles ute- og atkomstareal over deler av p-kjeller.

Leilighetene har store glassflater i balkongrekkverk, vinduer og balkongdører for å gi mest mulig lys og utsikt til leilighetene.