Category: Næring

Volkswagen personbil - Erik Arnesen Bryn

Nils Hansens vei 7b, Bryn
Byggherre: Dronningfjell v/ Erik Arnesen Bryn AS
Areal BTA: ca 508m2
Ferdigstilt 2014

Volkswagen Personbil er en utbygging av et eksisterende bilanlegg. Det orginale bilanlegget ble tegnet og prosjektert på midten av 90-tallet for Erik Arnesen Bryn. Anlegget besto av en salgshall, reparasjons- og lakkeringsverksteder.

Utover 2000-tallet ble det klart at Volkswagen Personbil var i ferd med å bli for store for de lokalene de hadde til rådighet og nye krav fra Volkswagen sentralt satte andre krav til bygningen. Det ble besluttet å rive salgshallen men beholde verkstedene.

Det nye tilbygget ligger tilnærmet likt plassert som den gamle salgshallen, men har i tillegg fått en 2.etasje med en utkragende del over inngangspartiet.

Bygget har fått et moderne uttrykk med fasadeplater i metall og horisontale vindusbånd på langsiden for å understreke retningen i bygget. I første etasje er det etablert kontor og salgsfunksjoner med en bilheis som det sentrale midtpunkt. I tillegg er det etablert et utleveringsrom iht. kravene fra Volkswagen sentralt. I 2.etasje er det en stor salgshall med plass til 12 biler. Mot Nils Hansens vei åpner bygget seg med en utstillingsdel med gassfasader mot tre sider.