Category: Bolig

Fagerlia

Sted: Bydel Østensjø, Oslo
Bygningstype: terrassert boligblokk, 24 leiligheter
Byggherre: Moderne Byggfornyelse Holding as
Areal: 2700m2 BTA
Prosjektet er under utvikling

Dette er en bratt og utfordrende tomt med fall mot nord, nær Alnaelva og Alna miljøpark. Tomten er i dag ubebygd,har gode solforhold og utsikt mot Etterstad og Vålerenga. Fagerliatrappen, som er åpen for almen ferdsel og som forbinder Fagerlia og Furuveien, rehabiliteres som en del av prosjektet. Tomten som i 1989 ble regulert til terrassebebyggelse, ligger i et område som stort sett omfattes av småhusplanen.

Prosjektet består av to bygningsvolumer, bygg A: terrassehus med 8 etasjer over garasjekjeller, bygg B: terrassert lavblokk langs Fagerlia med inntil 6 etasjer.

Garasjeanlegg er planlagt med automatisk parkeringssystem. Felles skråheis og trapper for alle leiligheter er plassert på nordsiden av bygg A.

Det er benyttet få materialer for å gi en enkel og ren form og detaljering. Alle leiligheter får private terrasser eller balkonger med store glassflater som gir mye lys og utsyn.