Category: Bolig

Grindatunet

Grindatunet felt B3 og B4
Råholt, Eidsvoll kommune.
Byggherre: Eidsvoll Verk Tomteselskap AS (B3) og O.M. Holding AS (B4)
Areal BTA: ca 40 000 m2
Tomtestørrelse 20 793 m2
Rammesøknad 2016

Grindatunet er et senralt område vest på Råholt som har nær tilknytning til sentrumsfunksjoner som skole, svømmehall, idrettshall og Eidsvoll verk stasjon. Området strekker seg fra Grinda gård i sør til Råholthøyden i nord. Området var tidligere benyttet til forproduksjon og hestehage for Grinda gård. Arealet har en periode ligget brakk før det ble regulert til boligformål i 2012.

Grindatunet vil ha en utnyttelse på 38 % BYA, og bestå av 11 bygg med tilsammen 391 leiligheter. Disse inneholder størrelser fra 1-4 roms leiligheter, i en blanding av svalgangsblokker og oppgangsblokker. Det er lagt vekt på differensiering av bebyggelse både i høyde, volum og utseende.

Det er 100 m2 nærlekeplasser mellom alle byggene. I tillegg er det lagt opp til 2 større område-lekearealer på 300 m2 i de større områdene. Den ene med større park med mer terrengforskjell slik at lek i terreng, klatring og lignende er mulig. Den andre med flatere terreng- torg. Fra skoletomten ser man mellom byggene. Her åpner prosjektet seg mot jernbanen med grønne korridorer med engplanter. Parkering skjer under terreng og langs Grindavegen og Gladbakkgutua nedsenket langs veiene. Det vil ikke bli biltrafikk inn på fellesområdene – disse ligger hevet over adkomstveiene.

Hus A svalgangsblokk. Tomt B3a. Blokken har private hager i 1 etasje på begge sider av de gjennomgående leilighetene. Alle terrasser er over 10 m2 og vender mot sør.

Fasader i lys tegl, med betongkonstruksjoner i terrasser, elementer av glass og tre i fasade og på balkonger.

Hus B oppgangsblokk/halvsval. Tomt B3a. Blokken har private hager i 1 etasje. Store terrasser til alle leiligheter vender mot sør. Fasadene er i mørkere tegl. Terrasser har stålspilerekkverk og elementer av tre som skjermvegger.