Category: Bolig, Næring

Hasle linje, Bygg 01

Sted: Haslevangen 16, Oslo
Bygningstype: Fabrikk til Bolig mm. Norges første stålbygg.
Bygg 01. opprinnelig tegnet av ark. Juell og Scheen 1930-33
Byggherre: Høegh eiendom v/Hasle Linje
Areal: Ca 50 000 m2
Oppgave: Skisse og forprosjekt t.o.m. rammesøknad.
Byantikvarens Gule liste

Romfarer arkitekter vant konkurranse om omtegning av Vinmonopolets gamle produksjonslokaler på Hasle i 2011.
Bygningen skulle inneholde boliger, hotell, treningssenter, småbedrifter, forretning, servering og parkeringskjeller.

Vårt mål var å beholde det industrielle preget i bygningen mens vi transformerte bygget til ny bruk. Et av de største grepene var å klare å bevare stålsøylene synlige i bygget, disse står hver 5m i grid og transformasjonen av den tette fasaden. Nye innganger ga mulighet for en større åpenhet i et tidligere lukket bygg. Glasstakene i lysgårdene ble bevart i to av lysgårdene (i alt 4) over handel og serveringsarealer for å skape lyse fellesarealer og samlingsplasser i de dype arealene.

Teglbåndet rundt bygget har vært en viktig bevaringsfaktor for Byantikvaren. Riveflaten etter bygg 10 og 20 som lå inn mot Bygg 01 på Nordvestsiden erstattet vi med en glassfasade . Det høytsittende originale vindusbåndet som går rundt hele Bygg 01 ble markert også i denne nye glassfasaden. Man kan således se den originale rytmen av vinduene rundt hele bygget. Høytsittende vinduer på hovedfasaden ble supplert med laveresittende vindusfelt. Fasader i korset som strekker seg 2 etasjer over hovedvolumet fikk vinduer addert på siden av eksisterende samtidig som det ble tatt ut større felt for innvendig innglassede terrasser.

I 1 etasje har vi etablert “fabrikk”leiligheter over 2 plan med mellomliggende platåer. Takhøydene er store og gir gode rom med mye lys. Disse leilighetene har utsikt mot boligparken.

Leilighetene generelt varierer i størrelse fra 40-220 m2 og selges som åpne løsninger, men med mulighet for rominndeling.

1 etasje består stort sett av næringsarealer, treningssenter og servering. To av lysgårdene er bevart med glasstak over kommunikasjon, cafe og forretningsområder nærmest handelsfasaden mot sørøst. Nye innganger er plassert på flere steder rundt bygget. Disse fører inn i innvendige gater som møtes i overlystorg under lysgårdene.

Handelsfasaden mot Miljøgaten som går gjennom området

Skisseprosjekt takleiligheter

Skisseprosjekt takleiligheter.