Category: Kultur, Næring

Hasle Linjegymnastikk

Sted: Hasle, Oslo
Bygningstype: Idrettsbygg
Byggherre: Hasle Linje for Oslo Idrettskrets
Mulighetsstudie 2011-12

Tidligere produksjonshall for vinmonopolet inneholder høye produksjonshaller som kunne egne seg til idrettsformål. Oslo Idrettskrets ønsket et bygg hvor mange idretter kunne samlokaliseres og trene i både spesialtilpassede arealer og med sambruk for dag og kveldstilbud for idretter og lokalsamfunn.

Bygget ville iht mulighetsstudien inneholde skytterklubb, dansesaler, petanquebaner, kampsportarenaer, treningsstudio og flerbrukshall med tribune samt garderobe og cafefasiliteter.

Produksjonshall 10 i bakkant av bygg 20 rives og erstattes av et påbygg. Dette påbygget inneholder mindre saler og en kommunikasjonsåre mellom etasjer, påbygg og hovedbygg. Hovedbygget med sine høye haller inneholder idrettene som trenger større høyde og areal som flerbrukshall og treningsstudio, ballbaner med mer. En akse av bygget som lå inn mot hovedbygg 01 er revet for å lage kortere distanser for kommunikasjon på området. Etter 2012 ble hele bygget revet da man valgte å bygge boliger på tomten.