Category: Barnehage

Jar idrettsbarnehage

Sted: Bærum kommune
Bygningstype: Barnehage med 5 avdelinger
Byggherre: Idrettsbarnehage as
Totalentreprenør: Moderne Byggfornyelse as
Areal: 1008 m2 BTA
Ferdigstilt våren 2015

Jar idrettsbarnehage er et nybygg dimensjonert for 94 barn i 5 avdelinger. Barnehagen rommer også et garderobeanlegg som også blir benyttet i tilknytning til ballbanene på Jarmyra.

Reguleringsendring og forprosjekt med anbudsgrunnlag er gjennomført på oppdrag fra Idrettsbarnehage AS. Prosjektet er deretter gjennomført som en totalentreprise, og Romfarer arkitekter gjennomførte detaljprosjektet i samarbeid med Moderne Byggfornyelse AS.

Barnehagen inngår i en sammenhengende bebyggelse langs Bærumsveiens sydside. Denne bebyggelsen er en småhus- og rekkebebyggelse i 1 og 2 etasjer, hovedsaklig bygget i tre. Den nye barnehagens arkitektur skal innordne seg i eksisterende bebyggelsesmønster, men allikevel klart vise at huset rommer en annen funksjon enn boligbebyggelsen. Utomhusanlegget organiseres omkring en plass med fast dekke på sydøstsiden av barnehagen. Området er solrikt, men skjermes også av en gruppe trær. Lekeutstyr for varierte aktiviteter legges i tilknytning til det sentrale uteområdet og i tilknytning til uteplasser for avdelingene.

Barnehagen er organisert med adkomst til og grovgarderobe for alle avdelinger fra overdekket uteområde på bygningens sydøstside. 4 avdelinger er lagt til 1. etasje sammen med fellesoppholdsrom og kjøkken. En femte avdeling er lagt i 2. etasje sammen med en liten gymsal og personalrom og administrasjon. Garderobeanlegg for idrettslag og personalgarderober er lagt i kjeller. Barnehagen utføres med bærende konstruksjoner av stål og hulldekkeelementer. Yttervegger er prefabrikerte treelementer med vertikal trekledning.