Category: Offentlig, Rehabilitering, Skole

Kampen skole, gymbygningen

Sted: Kampen, Oslo
Bygningstype: Gymnastikkbygning
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Areal: 360 m2
Ferdigstilt 2015

Prosjektet består av full innvendig rehabilitering av gymbygningen ved Kampen skole, et eldre skoleanlegg fra 1888-89. Dette inkluderer:

  • Nye innvendige overflater
  • Ny planløsning for garderober og inngangsparti
  • Universell utforming, bestående av tre hovedtiltak: utligning av store nivåforskjeller på gulv på grunn i de ulike bygningene, etablering av inngang uten trappforbindelse og innlemming av HCWC ifm. begge garderober.
  • Nytt teknisk tilbygg med nye tekniske installasjoner for betjening nytt av ventilasjonsanlegg i garderobebyggene.

Romfarer arkitekter as ble tildelt prosjektet via rammeavtale med Undervisningsbygg, og det ble gjennomført i perioden fra oppstart skisseprosjekt i januar 2014 til ferdigstilling i januar 2015. Kontoret har hatt søkeransvar og vært ansvarlig prosjekterende for det bygningsmessige i en gruppe forøvrig bestående av tekniske rådgivere og PGL fra Cowi AS.

Nytt teknisk tilbygg legger seg i forlengelsen av garderobeanlegget mot øst, og strekker seg nordover mot Skedsmogata. På denne måten danner det nye tilbygget en avgrensing av skolegården. Med sin plasstøpte betongkledning tåler bygget den slitasje som naturlig oppstår i en skolegård. En overbygning mellom nytt tilbygg og garderobene er med på å definere byggets inngangsparti, samtidig som de to fristilte volumene tillater gjennomgang ut fra skolens område mot øst.

Med denne utformingen / plasseringen

  • oppnås en bedret definisjon av skolegårdsarealet
  • opprettholdes en passasje øst/vest mellom skole og parkering
  • dannes et overbygget areal ved inngangen til gymgarderobene
  • samles inngangene til begge garderober via én hovedinngang