Category: Næring, Rehabilitering

Kjelehuset

Sted: Varmesentral, Haslevangen 16, Oslo
Bygningstype : transformasjon fra varmesentral til kafé/restaurant
Byggherre: Höegh eiendom
Skisseprosjekt 2013

Hasle Linje ønsket at vi skulle se på bruken av det gamle Kjelehuset på Hasle. Hafslund holder frem til 2017 til i store deler av lokalene, men deler av arealene som har fungert som verksted og det gamle kulllageret ønskes transformert til restaurantbruk.

Bygget står på Byantikvarens gule liste. Byggets form er blitt sammenlignet med formen på Ramses II´s inngangspylon til templet i Luxor, Egypt. Bygget er tegnet av Juell og Scheen som også hentet sin inspirasjon og lærdom fra Amerikansk industriarkitektur.

Mulighetsstudiet legger opp til en åpning i takkonstruksjonen over kullageret som gir overlys ned i den ellers lukkede formen. Man åpner minimalt ut på sidene ved å sette inn glassdører til takterrasser som etableres på hver side av dette rommet på takene.