Category: Barnehage, Offentlig, Skole

Kjelsås skole og barnehage

Sted: Bydel Nordre Aker, Oslo

Bygningstype: Barneskole, barnehage og flerbrukshall

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Evt totalentreprenør: AF Gruppen

Areal: Ombygging 5000m2, nybygg 7000m2
Ferdigstilt 2012

Skolen rommer etter ombygging 790 elever, barnehage for 144 barn og ny flerbrukshall. Prosjektet omfatter ombygging av skolebygninger oppført i 1913, 1937 og 1957, og riving av deler av det gamle. Etter ombygging og utbygging fremstår skolen som et moderne universelt utformet skoleanlegg med gode utearealer.

Det er etablert et nytt sentralt adkomstparti og vestibyle som knytter sammen ny og gammel skole. Aula, kantine, flerbrukshall, bibliotek og administrasjon er nært knyttet dette sentrale området i skoleanlegget. Ombygging av kommunikasjonsveier har gitt universell tilgjengelighet i hele skoleanlegget.

I nybygget er flerbrukshall lagt på nedre nivå. Tribune i hallen har direkte atkomst fra vestibyle på nivå 2. Nybyggets hovedkonstruksjon er to fagverksbjelker med lengde 44m og høyde 7m som spenner på langs av flerbrukshallen. Fagverkets høyde utnyttes til nivå 3 i bygningen som rommer undervisningsarealer, arbeidsplasser og tekniske rom.