Category: Bolig, Rehabilitering

Kjølberggata

Sted: Tøyen, Oslo
Bygningstype: Boligblokk, loftsutbygging
Byggherre: AS Kjølberggata 1
Areal: 2060m2 berørt av ombygging
Fase: Forprosjekt, rammesøknad, under utvikling

Omfang:
- Ombygging og utvidelse av loftsetasje med takarker
- Spesielle forutsetninger: verneverdig bygg, gul liste, tett dialog med byantikvar,
tilpasning til eksisterende gateløp og tett bystruktur

Vår rolle:
- Mulighetsstudie, forprosjekt og rammesøknad
- Ansvarlig søker

Kjølberggata 1 er en bygård som er en del av Oslos funksjonalistiske bebyggelse fra slutten av 1920-tallet. Gården har en særpreget stil som kan karakteriseres som en form for art deco. Gården føyer seg inn i rekken av verneverdig bebyggelse i dette området. Gården består av 70 2- og 3-roms leiligheter fordelt over 5 etasjer. Dagens råloft er tegnet om til boareal og de nye boarealene innlemmes i leilighetene i underliggende etasje. De 14 leilighetene som berøres av ombyggingen vil dermed få et vesentlig større areal. Det etableres romslige arker i takflaten mot øst som vil gi godt med lys og gode romlige kvaliteter i loftetasjen. Takvinduer mot Kjølberggata i vest sørger for at loftet blir gjennomlyst.