Category: Barnehage

Lillehammer idrettsbarnehage

Sted: Hans Aanruds veg 17, Lillehammer
Bygningstype: Barnehage
Byggherre: Idrettsbarnehage as
Areal: 1200 m2 BRA
Ferdigstilt høst 2013

Barnehage for adersgruppen 0-6 år. Antall barn 86. Barnehagen legger vekt på bevegelse, aktivitet og kosthold. Anlegget inneholder derfor en felles gymsal i tillegg til avdelingsarealer . Materialer er valgt i forhold til et sundt inneklima og tilpasning til stedet. Bygningen går delvis over 3 etasjer.

Gymsalen er lagt mellom de fire avdelingene slik at barna har lett tilgang til denne. Ved gymsalen ligger også felles spiserom og bibliotek. Gymsalen leies ut til lokalområdet og har derfor fått vinduer som gjør rommet lettere anvendelig også som festsal. Personalavdelingen ligger over gymsalen som er det største volumet, med god utsikt over utearealet og den fantastiske utsikten fra tomta.

Barnehagen ligger med fantastisk utsikt over Lillehammer og Lågen.

Idrettsbarnehagens verdier legger vekt på sundt kosthold og materialbruk. Interiøret er lyst, og rommene har store vindusflater som gir mye dagslys.

Kontoret startet arbeidet med Workshop for å finne den beste ide og plassering for bygget på tomten i 2010 Bygningen er plassert i skrånende terreng og trapper seg ned med terrenget. Dette gjør at 3 av 4 avdelinger og gymsalsbygning har dirrekte utgang på terrenget.