Category: Barnehage, Bolig, Rehabilitering

Løkkeberg barnehage og studenthybler

Sted: Lovisenberg, Oslo
Byggherre: Diakonissehuset Lovisenberg
Bygningstype: Studenthus og barnehage for aldersgruppen 0-3 år
Areal: ca 2700 m2 BTA
Ferdigstilt høst 2011

Bygget ble totalrenovert etter brann med ny barnehage over 2 etasjer og 63 studenthybler fra 3 etasje. Nye innganger er etablert i hvit betong som kontrast til byggets røde teglfasader. Disse ble tegnet for å skjerme og gi rom for de funksjonene barnehagen trenger ved utearealet sitt. Bygget hadde også krav til tilgjengelighet og inngangene har fått nye ramper.

Barnehagens uteareal har støtdempende matter i sterke farger.

Barnehagen har fått store innvendige skyvevegger hvor man kan stenge av til mindre arealer eller åpne opp for større utfoldelse. Barnehagen ligger i skrånende terreng og har derfor utgang fra begge etasjer til terreng. Barnehagen er utformet med fellesarealer som sanserom, gymrom og teaterplass og gir gode muligheter for variert lek og tilrettelagt aktivitet for barna.

Studenthyblene har takterrasse på hele taket.

Eksisterende gulvbrønner er benyttet til skattekammer og kunstutsmykking laget av barna.

Inngangen til hyblene er lagt i bro over barnehagens uteareal.