Category: Interiør, Offentlig, Rehabilitering, Skole

Høyskole på Lovisenberg

Sted: Lovisenberggate 13 Oslo
Bygningstype: Eksisterende aldershjem ombygget til skoleformål.
Byggherre: Diakonissehusets eiendomsstiftelse
Areal: BRA: 2476 m2.
Ferdigstilt 2008.

Bygget huser deler av Lovisenberg sykepleierskole og Bjørknes Høyskole

Arbeidet innebar en bruksendring fra aldershjem til skole, Ombygging /rehabilitering av bygget som står på Byantikvarens gule liste. Arealene ble en utvidelse for sykepleierhøgskolen og Bjørknes Høyskole med nytt bibliotek ,kontorer og lesesaler. Generell oppussing av bygg og nye ventilasjonssystemer med ombygging av innvendige arealer og utnyttelse av loft. Universell utforming av alle arealer.

Det nye bibliteket er lagt i 4 etasje med utvidelse til loftet over. Arealene bindes sammen med et åpent sentralrom med heis og trapp. Det er satt inn nye loftsvinduer ved utvidelse av arealer på loft for grupperom og lesesaler. Det er lagt inn lys bak frostede glassplater i kneveggene på loft for å få et lysere sentralrom på loft . Biblioteksarealene er innredet med spesiallagede hyller for å utnytte arealene maksimalt.

Kjelleren er ombygget til studierom/lesesaler for studentene og har fått ny tilgjengelig inngang for bevegelseshemmede. Eksisterende hovedinngang hadde trapp som ikke lot seg endre pga. vernebestemmelsene for fasaden.

Nye kontorer.

Ny inngang via nye studierom i kjeller.