Category: Barnehage, Interiør, Offentlig, Rehabilitering, Skole

Marienlyst skole og barnehage

Sted: Marienlyst, Oslo
Bygningstype: Skole og barnehage
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Areal: 15000 m2, Totalt antall elever/barnehagebarn etter oppussing ca 985.
Ferdigstilt: 2011

Totalrehabilitering,utvidelse og ombygging av barne-og ungdomsskole, 1-10 med svømmehall
ny barnehage, avdeling for multi-funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede og ny flerbrukshall.
Skolen er opprinnelig oppført i 1950-54 og står på Byantikvarens gule liste.

Hovedinngangen fremheves ved ny vertikal og horisontal åpenhet. Etablering av ny flerbrukshall, i hovedsak nedgravd mellom østre og vestre fløy. Uteanlegg på taket. Eksisterende gymnastikksaler ombygges til administrasjonsarealer og barnehage.

Tidligere garderobe under aula ombygges til nytt bibliotek. Lesekroker er etablert med overlys fra skolegården der gamle rømningsveier fra bomberom var.

Eksisterende aula, opprinnelig benyttet bl.a. av NRK, er restaurert med opprinnelige farger og overflater.

Interiør og fargebruk: Det er lagt vekt på å gi skolens forskjellige enheter identitet gjennom aktiv fargebruk som har referanser til skolens opprinnelsesår. Romfarer har spesialtegnet en del møbler i 50-talls stil som er tilpasset nye funksjoner. Skolen har fått nye møbler og interiører i tillegg til en ny kantine utenfor den nye mat og helse avdelingen plassert i hjertet av skolen.

Opprinnelig én-sidig korridor åpnet opp mot innenforliggende undervisningsarealer. Eksisterende uteanlegg ombygget og fornyet.

Skolen har fått flere tilgjengelige inngangspartier. Her ny inngang til ungdomsskolen.

Tusentrippen barnehage holder hus i to etasjer på Marienlyst skole med til sammen 78 barn. Barnehagen inneholder to baser som er delt inn i flere lekesoner med flyttbare moduler. Lekesonene tilbyr ulike former for aktivitet. Hver base har eget sanserom og hvilerom. Barnehagen benytter ellers skolens flerbrukshall og bilbliotek, og har et eget skjermet uteområde med kjøkkenhage.