Category: Næring

Mercedes, Erik Arnesen Helsfyr

Sted: Østensjøveien 12, 0661 Oslo
Bygningstype: Bilverksted og salgshall
Byggherre: Dronningfjell AS
Areal: 6100 m2
Ferdigstilt 2011

Erik Arnesen AS har vært lokalisert i Østensjøveien 12 siden 1958. Opprinnelig og ny bygningsmasse er bygget sammen til et helhetlig og funksjonelt anlegg.

Prosjektet omfattet ombygging av eksisterende bygningsmasse og nybygg på fire etasjer over terreng og to etasjer under terreng. Salgshall, verksteds- og kontorarealer, parkeringskjeller over to plan. Utarbeidelse av skisse- og forprosjekt, anbudsmateriale og rammesøknad, samt oppfølging i byggefasen.

God plassutnyttelse og romlig og funksjonell integrering har vært vektlagt i planleggingen av anlegget. På grunn av begrenset tomteareal står nybygget på søyler over parkeringsarealer på bakkeplan og innkjøring til anlegget. Verkstedsarealene i andre etasje har dobbel takhøyde og visuell kontakt med møterom og kontorarealer.