Category: Bolig, Offentlig

Myrvang omsorgsboliger

Sted: Bjørklangen, Aurskog-Høland kommune
Bygningstype: Omsorgsboliger, avlastningsbolig og aktivitetshus
Byggherre: Aurskog kommune
Areal: 2213 m2 BTA
Skisse-/forprosjekt 2015-16

Eiendommen ligger vest for Bjørkelangen sentrum, i et område med variert småhusbebyggelse samt et regulert friareal og idrettsområde.

Anlegget består av 3 enheter: - samlokaliserte boliger med 10 leiligheter samt fellesarealer - Barnebolig/avlastningsbolig med 4 døgnplasser og treningsleilighet - Aktivitetshus med fellesrom

Det er lagt vekt på å gi anlegget en utforming som muliggjør individuell variasjon innenfor et felles arkitektonisk uttrykk. De samlokaliserte boligene er gitt en takform som uttrykker de individuelle leilighetene og byggets funksjon som bolig fremfor institusjon. Dette bidrar til et arkitektonisk uttrykk som i form og volum harmonerer med områdets øvrige boligbebyggelse. Det er vektlagt å benytte materialer og konstruksjoner som tilfredstiller brukers krav til bestandighet og varighet. Byggene er prosjektert som passivhus i massivtre,med ytterkledning av ubehandlet trevirke. Det er planlagt solcelleanlegg på takflater mot syd.