Category: Offentlig, Rehabilitering, Skole

Nordstrand ungdomsskole

Sted: Bydel Nordstrand, Oslo kommune
Bygningstype: Skole
Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Areal: -
Ferdigstilt: 2017

Skoleanlegget ble tegnet av arkitektene Morgenstierne og Eide på 1920-tallet, og har senere blitt utvidet og bygget om. Fargepaletten i interiørene har blitt endret flere ganger.

Prosjektet innebar i hovedsak innvendig oppgradering av overflater, inkludert tilbakeføring til original fargebruk i de bevaringsverdige vestibylearealene som går over tre etasjer sentralt i anlegget. NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) var engasjert til å kartlegge og analysere historisk fargebruk.

Romfarer arkitekter har kartlagt oppgraderingsbehov, håndtert fortløpende avklaringer med NIKU, utarbeidet løsningsforslag og anbudsbeskrivelse, og fulgt opp arbeidene i utførelsesfasen.