Category: Kultur

Observasjonsskjul

Sted: Østensjøvannet, Oslo
Byggherre: Østensjøvannets venner
Ferdigstilt 2012

Østensjøvannet naturreservat er spesielt kjent for sitt rike fugleliv. Våtmarksområdet ligger sentralt i Oslos sydøstre bydeler og er landets mest besøkte naturreservat. Østensjøvannets venner er en forening som i mange år har arbeidet med vern av våtmarksområdet og tilrettlegging for rekreasjonsformål.

For å tilrettelegge for publikum og for å redusere slitasjen på våtmarksområdet bygget Østensjøvannets venner vinteren 2012 et observasjonsskjul i myrområdet på vestsiden av vannet ved utløpet av Smedbergbekken. Prosjektet er finansiert med midler fra og gjennomført i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens Naturoppsyn.

Skjulet er oppført i ubehandlet furu med høy kjernevedandel. Fundamentering er pæler av furu som er rammet 6 meter ned i myrmassene og en tømmerflåte bundet til disse. Skjulet skal kunne romme inntil 20 personer, og det er observasjonsluker i ytterveggene tilrettelagt for brukere i forskjellig alder og med forskjellige behov. Atkomst til observasjonsskjulet er universelt utformet. Byggingen ble gjennomført på frossen myr.