Category: Bolig

Sollitoppen

Sted: Sundet, Eidsvoll
Bygningstype: Leilighetsbygg på 35 leiligheter
Byggherre: Sollitoppen AS
Entreprenør: Backe Romerike AS
Areal: 3304m2 BTA
Fase: Under bygging

Tomten har en sentral beliggenhet i Eidsvoll sentrum. Sollitoppen er et Nybyggprosjekt . hvor det er lagt vekt på eksklusivitet i store balkonger, meget gode lys- og solforhold for alle leiligheter, og en plassering som ligger i le for nordavinden. Boligene har et felles grøntområde med lekeplass mot vest. Bygget er en oppgangsblokk med 2-3 leiligheter per etasje per oppgang. Heisene går direkte ned i parkeringskjeller med boder. Leilighetene har utsyn mot Vorma.

Utbyggingen av sollitoppen er et prosjekt romfarer har jobbet med parallelt med ny reguleringsplan for området med flere prosjekter som blant annet Sundet brygge. Sammen med ny utbygging av Sundet brygge tror vi Sollitoppen blir et av de fineste boligområdene i Eidsvoll, for liten og stor.