Category: Offentlig, Skole

Stabekk skole

Sted: Bærum kommune, Stabekk
Bygningstype: Skole
Byggherre: Bærum kommune
Areal: 5500 m2
Ferdigstilt 2004

Skolens bygninger er lagt i en u-form hvor bygningene skjermer skolens uteareal fra trafikkstøy og hvor nabotomtens trekledte kolle avslutter uteanlegget mot øst. Glassgangen binder sammen bygningene og skaper en portal inn til skolegården.Stabæk er en to-parallell barneskole fra 1-7 trinn med 400 elever og 55 ansatte.

Skolens undervisningsarealer er fordelt i to fløyer, med 1-4. alderstrinn plassert øst i anlegget og 5-7. alderstrinn mot vest. Sentralt i anlegget ligger felles undervisningsrom og administrasjon i en i 3 etasjers bygning for å gi et representativt uttrykk mot adkomsten, mens det øvrige anlegget er oppført i 2 etasjer. Det er lagt stor vekt på å separere inne- og uteskosoner ved at all elevadkomst til anlegget skjer fra skolegården gjennom egne garderober for hvert klassetrinn. Anleggets ytre fasader er i hovedsak forblendet med mørk teglsten, de indre fasader mot skolegården er i hovedsak beiset lektepanel.