Category: Næring

Volkswagen nyttekjøretøy, Erik Arnesen Bryn

Sted: Nils Hansens vei 1, Oslo
Byggherre: Dronningfjell v/ Erik Arnesen Bryn AS
Areal BTA: ca 1207m2
Ferdigstilt 2013


Volkswagen Nyttekjøretøy er en utvidelse av et eksisterende bilanlegg og ombygging av en kjelleretasje. Bygningen i Nils Hansens vei 1 er bygget på slutten av 60-tallet og har vært ombygget flere ganger. I 2004 ble det etablert en Audiforretning i bygget med verksteder og bruktbilavdeling. Etter hvert ble det klart at Volkswagen Nyttekjøretøysenter ikke hadde den plassen de trengte i Nils Hansens vei 7b og det ble besluttet å videreutvikle bygningsmassen i Nils Hansens vei 1 til dette formålet.

I kjelleretasjen ble gulvet senket i deler av arealet for å etablere verkstedslokaler for nyttekjøretøy som trenger større takhøyde under reparasjon. Videre ble det etablert en salgshall med innsyn gjennom store glassfelt ned til verkstedsavdelingen. De eksisterende vinduene i kjelleretasjen ble revet og store vindusflater ble etablert fra gulv til tak. Utvendig ble det etablert en ny glassfasade med kjøreporter.

Glassfasaden strekker seg fra kjelleretasjen og opp til undersiden av den eksisterende kjørebroen på taket. Dette binder bygget sammen og viser samtidig de forskjellige funksjonene i bygget med verksteder, salgshaller og kontorer.

Anlegget har to år på rad blitt kåret til årets forhandler av Volkswagen Nyttekjøretøy.